Generelle regler

Hvert lag stiller med dommer.
Ingen kan spille på flere lag.
Alle lag oppfordres til å spille med minimum 1 damespiller.
Lagledere er ansvarlig for å stille lag til de oppsatte kampene
(kamptidspunkt på samme kampkveld kan byttes etter avtale med lagledere).
Hvert lag kan max spille med 10 forskjellige spillere gjennom sesongen
(ved stor interesse kan serien utvides med flere lag).
Aldersgrense: må være født 1994 eller tidligere.

Å vinne et poeng

Et lag vinner et poeng:

Feil

Et lag gjør en feil når det gjør en spillehandling som strider med reglene (eller bryter dem på annen måte). Dommerne bedømmer feilen og avgjør konsekvensene i forhold til reglene. Dersom to eller flere feil blir begått etter hverandre, teller bare den første.

Konsekvensene av å vinne en ballveksling.

Å vinne et sett

Spilletilstand

Ball i spill

Ballen er i spill fra det øyeblikk serveren slår ballen etter først å ha mottatt klarsignal fra dommeren om å serve.

Død ball

Ballen er død i samme øyeblikk det blir begått en feil som en av dommerne blåser for. Om det ikke blir begått en feil, er ballen død i det øyeblikk en av dommerne blåser.

Ball «inne»

Ballen er «inne» når den berører gulvet på spillebanen, grenselinjene medregnet.

Ball «ute»

Ballen er «ute» når:

den delen av ballen som berører gulvet er fullstendig utenfor grenselinjene.

den berører en gjenstand utenfor banen, taket eller en person som ikke er i spill.

den berører antennene, snorer, stolper eller selve nettet utenfor sidebåndene.

Å spille ballen

Hvert lag må spille innen eget spilleområde og spillerom. Ballen kan imidlertid spilles tilbake fra utenfor frisonen.

Lagets slag

Et slag er enhver kontakt med ballen av en spiller som er i spill.

Laget har rett til maksimalt tre slag (i tillegg til berøring i blokk, for å returnere ballen over nettet.

Dersom det blir brukt flere slag, begår laget feilen «fire slag».

Berøringer etter hverandre

En spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre

Samtidige berøringer

To eller tre spillere kan berøre ballen samtidig.

Når to (tre) medspillere berører ballen samtidig, regnes det som to (tre) slag (unntatt i blokk).

Dersom de forsøker å nå ballen, men bare én spiller berører den, teller det som ett slag.

Dersom spillere støter sammen, er dette ikke en feil.

Beskrivelse av slaget

Ballen kan berøre en hvilken som helst del av kroppen.

Ballen skal ikke fanges og/eller kastes, men den kan sprette videre i en hvilken som helst retning.

Ballen kan berøre flere deler av kroppen, forutsatt at disse berøringene finner sted samtidig.

Unntak: I blokk kan berøringer skje etter hverandre hos én eller flere blokkspillere, forutsatt at berøringene skjer i løpet av én bevegelse.

Feil ved ballberøringen

Fire slag: et lag slår ballen fire ganger før de returnerer den

Slag med hjelp: en spiller mottar hjelp av en medspiller eller benytter seg av en oppbygning eller gjenstand for å nå ballen innenfor spilleområdet.

Førball: ballen fanges og/eller kastes, den spretter ikke tilbake fra slaget

Dobbeltslag: en spiller slår ballen to ganger etter hverandre eller ballen berører forskjellige deler av kroppen etter hverandre.

Ball som berører nettet

En ball som passerer nettet kan berøre dette.

Ball i nettet

En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.

Inntrenging under nettet

Det er tillatt å berøre motstandernes banehalvdel med en fot (føttene) eller hånd (hendene), forutsatt at en del av foten (føttene) eller hånden (hendene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen.

Nettberøring

Berøring av nettet er ikke feil, unntatt når en spiller er i aksjon for å spille ballen eller at berøringen forstyrrer spillet.

Når ballen slås slik i nettet at det får nettet til å berøre en motstander, skal dette ikke regnes som feil.

Serven

Serven er handlingen som setter ballen i spill. Den utføres av høyre bakspiller, plassert i servesonen.

Første serve i et sett

Den første serven i første sett og i avgjørende sett blir utført av det laget som fikk retten til det ved trekningen.

De andre settene begynner med serven hos det laget som ikke startet med serven i settet foran.

Klarsignal for serven

Førstedommeren gir klarsignal for serve etter å ha kontrollert at de to lagene er klare til å spille og at serveren har ballen.

Angrepsslag

Alle handlinger som sender ballen mot motstanderne, unntatt serve og blokk, anses som angrepsslag.

Begrensninger i angrepsslaget

En frontspiller kan fullføre et angrepsslag i en hvilken som helst høyde, forutsatt at spilleren berørte ballen i sitt eget spillerom.

En bakspiller kan fullføre et angrepsslag i en hvilken som helst høyde fra bak frontsonen.

En bakspiller kan også fullføre et angrepsslag fra frontsonen, dersom ballen i slagøyeblikket ikke befinner seg fullstendig høyere enn nettets overkant.

Ingen spiller tillates å fullføre et angrepsslag på motstandernes serve når ballen er i frontsonen og hele ballen er høyere enn nettets overkant.

Blokk

Blokkering

Blokkering er handlingen til spillere nær nettet for å stanse ballen som kommer fra motstanderne ved å rekke armene høyere enn nettets overkant. Bare frontspillere kan fullføre en blokk.

Blokkberøring

Flere berøringer etter hverandre (korte berøringer i uavbrutt rekkefølge) er tillatt av én eller flere spillere, forutsatt at berøringene skjer i én handling.

Blokkering i motstandernes spillerom

Under blokkering kan spilleren plassere hendene og armene sine inn på andre siden av nettet, forutsatt at denne handlingen ikke hindrer motstandernes spill. Det er derfor ikke tillatt å berøre ballen på andre siden av nettet før en motstander har utført et angrepsslag.

Blokk og lagets slag

En blokkberøring regnes ikke som ett av lagets slag.

Etter en blokkberøring har laget dermed rett til tre slag for å spille ballen tilbake.

Det første slaget etter en blokk kan tas av en hvilken som helst spiller, inkludert den spilleren som berørte ballen i blokken.

Blokkering av serven

Det er forbudt å blokkere en motspillers serve.

Feil i blokkering

Blokkspilleren berører ballen i motstandernes spillerom enten før eller samtidig med motstandernes angrepsslag.

Disse reglene er noen lokale og hentet fra
Norges Volleyballforbunds regler